LNK564PN

Tên hàng: LNK564PN LNK564 Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: POWER; Mã hàng: LNK564PN

LNK564PN LNK564 IC nguồn

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: LNK564PN LNK564 IC nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã hàng: LNK564PN

LÊN ĐẦU TRANG