LNK564PN LNK564 IC nguồn

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: LNK564PN LNK564

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã hàng: LNK564PN

Tên hàng: LNK564PN LNK564  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: POWER;  Mã hàng: LNK564PN

Tên hàng: LNK564PN LNK564
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: POWER;
Mã hàng: LNK564PN

Tags: , , ,