MA2810

Tên hàng: MA2810 IC Nguồn Switch (TM); Mã: MA2810_OLD; kiểu chân: ZIP-7; Thương hiệu: MITSUBISHI

MA2810 IC Nguồn Switch (TM)

Giá: 17.500 VNĐ

Tên hàng: MA2810 IC Nguồn Switch (TM);

Mã: MA2810_OLD;

kiểu chân: ZIP-7;

Thương hiệu: MITSUBISHI

MA2810 IC Nguồn; Mã: MA2810_ZIP-7

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: MA2810 IC Nguồn;

Mã: MA2810_ZIP-7;

Kiểu chân: ZIP-7;

Hãng sx: Mitsubishi;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver; vật tư PLC

LÊN ĐẦU TRANG