MA2810 IC Nguồn; Mã: MA2810_ZIP-7

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: MA2810 IC Nguồn;

Mã: MA2810_ZIP-7;

Kiểu chân: ZIP-7;

Hãng sx: Mitsubishi;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver; vật tư PLC

Tên hàng: MA2810 IC Nguồn; Mã: MA2810_ZIP-7; Kiểu chân: ZIP-7; Hãng sx: Mitsubishi; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver; vật tư PLC

Tên hàng: MA2810 IC Nguồn;
Mã: MA2810_ZIP-7;
Kiểu chân: ZIP-7;
Hãng sx: Mitsubishi;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver; vật tư PLC

Tags: , , ,