Máy CNC

Tên hàng: NL6448AC33-18 Màn hình LCD NEC 10.4 inch; Hãng SX: NEC; Dùng cho: Máy CNC; Máy Công Nghiệp, Máy phay, máy tiện, máy cắt dây

NL6448AC33-18 Màn hình LCD NEC 10.4 inch

Giá: Liên hệ

Tên hàng: NL6448AC33-18 Màn hình LCD NEC 10.4 inch;

Hãng SX: NEC;

Dùng cho: Máy CNC; Máy Công Nghiệp, Máy phay, máy tiện, máy cắt dây

LÊN ĐẦU TRANG