NL6448AC33-18 Màn hình LCD NEC 10.4 inch

Giá: Liên hệ

Tên hàng: NL6448AC33-18 Màn hình LCD NEC 10.4 inch;

Hãng SX: NEC;

Dùng cho: Máy CNC; Máy Công Nghiệp, Máy phay, máy tiện, máy cắt dây

Tên hàng: NL6448AC33-18 Màn hình LCD NEC 10.4 inch;  Hãng SX: NEC;  Dùng cho: Máy CNC; Máy Công Nghiệp, Máy phay, máy tiện, máy cắt dây

Tên hàng: NL6448AC33-18 Màn hình LCD NEC 10.4 inch;
Hãng SX: NEC;
Dùng cho: Máy CNC; Máy Công Nghiệp, Máy phay, máy tiện, máy cắt dây

 

Tags: , , , , , , , ,