MB3771_SOP8;

Tên hàng: MB3771 SOP8 IC nguồn Power Supply Monitor; Mã: MB3771_SOP8; Hãng sx: FUJISU; Kiểu chân: dán SOP-8;

MB3771 SOP8 IC nguồn Power Supply Monitor

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: MB3771 SOP8 IC nguồn Power Supply Monitor;

Mã: MB3771_SOP8;

Hãng sx: FUJISU;

Kiểu chân: dán SOP-8;