MB87020 16 Bit A/D and D/A Converter;

Tên hàng: MB87020 16 Bit A/D and D/A Converter; Kiểu chân: dán QFP48; Mã hàng: MB87020; Hãng sx: FUJI; Tag: MB87020 DATASHEET - 16 Bit A/D and D/A Converter

MB87020 16 Bit A/D and D/A Converter

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: MB87020 16 Bit A/D and D/A Converter;

Kiểu chân: dán QFP48;

Mã hàng: MB87020;

Hãng sx: FUJI;

Tag: MB87020 DATASHEET – 16 Bit A/D and D/A Converter

LÊN ĐẦU TRANG