MB87020 16 Bit A/D and D/A Converter

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: MB87020 16 Bit A/D and D/A Converter;

Kiểu chân: dán QFP48;

Mã hàng: MB87020;

Hãng sx: FUJI;

Tag: MB87020 DATASHEET – 16 Bit A/D and D/A Converter

Tên hàng: MB87020 16 Bit A/D and D/A Converter;  Kiểu chân: dán QFP48;  Mã hàng: MB87020;  Hãng sx: FUJI;  Tag: MB87020 DATASHEET - 16 Bit A/D and D/A Converter

Tên hàng: MB87020 16 Bit A/D and D/A Converter;
Kiểu chân: dán QFP48;
Mã hàng: MB87020;
Hãng sx: FUJI;
Tag: MB87020 DATASHEET – 16 Bit A/D and D/A Converter

Tags: , , ,