MCR310-10G;

Tên hàng: MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V; Mã: MCR310-10G; Hãng sx: ON; Dùng cho: Vật tư máy may;

MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V;

Mã: MCR310-10G;

Hãng sx: ON;

Dùng cho: Vật tư máy may;

LÊN ĐẦU TRANG