MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V;

Mã: MCR310-10G;

Hãng sx: ON;

Dùng cho: Vật tư máy may;

Tên hàng: MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V;  Mã: MCR310-10G;  Hãng sx: ON;  Dùng cho: Vật tư máy may;

Tên hàng: MCR310-10G MCR310 TO220 Thyristor 10A 800V;
Mã: MCR310-10G;
Hãng sx: ON;
Dùng cho: Vật tư máy may;

Tags: , ,