MD1422N IC Nguồn DC-DC

Tên hàng: MD1422N IC Nguồn DC-DC; Kiểu chân: dán SSOP-32; Mã hàng: MD1422N

MD1422N IC Nguồn DC-DC

Giá: 38.500 VNĐ

MD1422N IC Nguồn DC-DC; Kiểu chân: dán SSOP-32; Mã: MD1422N

LÊN ĐẦU TRANG