MD1422N IC Nguồn DC-DC

Giá: 38.500 VNĐ

Tên hàng: MD1422N IC Nguồn DC-DC;

Kiểu chân: dán SSOP-32;

Mã hàng: MD1422N

Tên hàng: MD1422N IC Nguồn DC-DC;  Kiểu chân: dán SSOP-32;  Mã hàng: MD1422N

Tên hàng: MD1422N IC Nguồn DC-DC;
Kiểu chân: dán SSOP-32;
Mã hàng: MD1422N

Tags: , ,