MOSFET 20A 600V;

Tên hàng: 20N60 FQPF20N60 N MOSFET 20A 600V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: TOSHIBA; Mã hàng : FQPF20N60

20N60 FQPF20N60 N MOSFET 20A 600V;

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: 20N60 FQPF20N60 N MOSFET 20A 600V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã hàng : FQPF20N60

LÊN ĐẦU TRANG