20N60 FQPF20N60 N MOSFET 20A 600V;

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: 20N60 FQPF20N60 N MOSFET 20A 600V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã hàng : FQPF20N60

Tên hàng: 20N60 FQPF20N60 N MOSFET 20A 600V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã hàng : FQPF20N60

Tên hàng: 20N60 FQPF20N60 N MOSFET 20A 600V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã hàng : FQPF20N60

Tags: , , ,