MP1482DS

Tên hàng: MP1482DS SOP8 IC nguồn 2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter; Mã: MP1482DS; Kiểu chân: dán SOP-8

MP1482DS SOP8 IC nguồn 2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: MP1482DS SOP8 IC nguồn 2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter;

Mã: MP1482DS;

Kiểu chân: dán SOP-8

LÊN ĐẦU TRANG