MP1584EN

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter; Mã: MP1584EN; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: MPS; Phân nhóm: IC Nguồn

MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter

Giá: 13,500 VNĐ

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter;

Mã: MP1584EN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: MPS;

Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter; Mã: MP1584EN; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: MPS; Phân nhóm: IC Nguồn

MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter;

Mã: MP1584EN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: MPS;

Phân nhóm: IC Nguồn

LÊN ĐẦU TRANG