MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter

Giá: 13,500 VNĐ

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter;

Mã: MP1584EN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: MPS;

Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter;  Mã: MP1584EN;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: MPS;  Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter;
Mã: MP1584EN;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: MPS;
Phân nhóm: IC Nguồn

Tags: , , , , ,