NCP1200D

Tên hàng: NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA; Mã: NCP1200D; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn PWM

NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: NCP1200D60R2G 200D6 SOP8 IC nguồn Current Mode PWM Controller 250mA;

Mã: NCP1200D;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn PWM

LÊN ĐẦU TRANG