NCP1653A_SOP-8;

Tên hàng;1653A NCP1653A IC Nguồn; Mã: NCP1653A_SOP-8; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: ON; Thông số: Compact, Fixed-Frequency, Continuous Conduction Mode PFC Controller

1653A NCP1653A IC Nguồn

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng;1653A NCP1653A IC Nguồn;

Mã: NCP1653A_SOP-8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: ON;

Thông số: Compact, Fixed-Frequency, Continuous Conduction Mode PFC Controller

LÊN ĐẦU TRANG