1653A NCP1653A IC Nguồn

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng;1653A NCP1653A IC Nguồn;

Mã: NCP1653A_SOP-8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: ON;

Thông số: Compact, Fixed-Frequency, Continuous Conduction Mode PFC Controller

Tên hàng;1653A NCP1653A IC Nguồn;  Mã: NCP1653A_SOP-8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: ON;  Thông số: Compact, Fixed-Frequency, Continuous Conduction Mode PFC Controller

Tên hàng;1653A NCP1653A IC Nguồn;
Mã: NCP1653A_SOP-8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: ON;
Thông số: Compact, Fixed-Frequency, Continuous Conduction Mode PFC Controller

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG