NPN MOSFET

Tên hàng: 2SK3878 K3878 TO3P NPN MOSFET 9A 900V (TM); Mã: 2SK3878_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P

2SK3878 K3878 TO3P NPN MOSFET 9A 900V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SK3878 K3878 TO3P NPN MOSFET 9A 900V (TM);

Mã: 2SK3878_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P

LÊN ĐẦU TRANG