2SK3878 K3878 TO3P NPN MOSFET 9A 900V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SK3878 K3878 TO3P NPN MOSFET 9A 900V (TM);

Mã: 2SK3878_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P

Tên hàng: 2SK3878 K3878 TO3P NPN MOSFET 9A 900V (TM);  Mã: 2SK3878_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-3P

Tên hàng: 2SK3878 K3878 TO3P NPN MOSFET 9A 900V (TM);
Mã: 2SK3878_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-3P

 

Tags: , ,