P1014AP06

Tên hàng: P1014AP06 DIP7 IC nguồn; Mã: P1014AP06; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: On; Hàng tương đương: P1014AP10

P1014AP06 DIP7 IC nguồn

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: P1014AP06 DIP7 IC nguồn;

Mã: P1014AP06;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: On;

Hàng tương đương: P1014AP10

LÊN ĐẦU TRANG