P1014AP06 DIP7 IC nguồn

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: P1014AP06 DIP7 IC nguồn;

Mã: P1014AP06;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: On;

Hàng tương đương: P1014AP10

Tên hàng: P1014AP06 DIP7 IC nguồn;  Mã: P1014AP06;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: On;  Hàng tương đương: P1014AP10

Tên hàng: P1014AP06 DIP7 IC nguồn;
Mã: P1014AP06;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: On;
Hàng tương đương: P1014AP10

Tags: , , ,