Photo-TRIAC 400V;

Tên hàng: TLP561G Photo-TRIAC 400V; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: TOSHIBA; Mã hàng : TLP561G

TLP561G Photo-TRIAC 400V

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: TLP561G Photo-TRIAC 400V;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã hàng : TLP561G

LÊN ĐẦU TRANG