TLP561G Photo-TRIAC 400V

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: TLP561G Photo-TRIAC 400V;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã hàng : TLP561G

Tên hàng: TLP561G Photo-TRIAC 400V;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã hàng : TLP561G

Tên hàng: TLP561G Photo-TRIAC 400V;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã hàng : TLP561G

Tags: , , ,