PT2399

Tên hàng: CD2399 PT2399 SOP16 IC khuếch đại ampli; Mã: PT2399; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: PTC; Phân nhóm: IC Amply

CD2399 PT2399 SOP16 IC khuếch đại ampli

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: CD2399 PT2399 SOP16 IC khuếch đại ampli;

Mã: PT2399;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: PTC;

Phân nhóm: IC Amply

LÊN ĐẦU TRANG