CD2399 PT2399 SOP16 IC khuếch đại ampli

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: CD2399 PT2399 SOP16 IC khuếch đại ampli;

Mã: PT2399;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: PTC;

Phân nhóm: IC Amply

Tên hàng: CD2399 PT2399 SOP16 IC khuếch đại ampli;  Mã: PT2399;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: PTC;  Phân nhóm: IC Amply

Tên hàng: CD2399 PT2399 SOP16 IC khuếch đại ampli;
Mã: PT2399;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: PTC;
Tên hàng: CD2399 PT2399 SOP16 IC khuếch đại ampli;
Mã: PT2399;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: PTC;
Phân nhóm: IC Amply
Phân nhóm: IC Amply

Tags: ,