RJH60D2

Tên hàng: RJH60D2 RJH60D2DPP TO220F IGBT 12A 600V; Mã: RJH60D2; Kiểu chân: cắm TO-220F; Dùng cho: Vật tư máy may

RJH60D2 RJH60D2DPP TO220F IGBT 12A 600V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: RJH60D2 RJH60D2DPP TO220F IGBT 12A 600V;

Mã: RJH60D2;

Kiểu chân: cắm TO-220F;

Dùng cho: Vật tư máy may