SG-531P 16.000MHz

Tên hàng: Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P; Mã hàng: TA_SG-531P_16.000MHZ; Dùng cho: Vật tư Servo driver, Vật tư biến tần

Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P;

Mã hàng: TA_SG-531P_16.000MHZ;

Dùng cho: Vật tư Servo driver, Vật tư biến tần

LÊN ĐẦU TRANG