Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P;

Mã hàng: TA_SG-531P_16.000MHZ;

Dùng cho: Vật tư Servo driver, Vật tư biến tần

Tên hàng: Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P;  Mã hàng: TA_SG-531P_16.000MHZ;  Dùng cho: Vật tư Servo driver, Vật tư biến tần

Tên hàng: Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P;
Mã hàng: TA_SG-531P_16.000MHZ;
Dùng cho: Vật tư Servo driver, Vật tư biến tần

Tags: ,