SIP-6

Tên hàng: STRV152 IC Nguồn switching; Mã: STRV152_SIP-6; Kiểu chân: cắm SIP-6; Dùng cho: Vật tư máy giặt; vật tư điều hòa;

STRV152 IC Nguồn switching

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: STRV152 IC Nguồn switching;

Mã: STRV152_SIP-6;

Kiểu chân: cắm SIP-6;

Dùng cho: Vật tư máy giặt; vật tư điều hòa;

LÊN ĐẦU TRANG