STRV152 IC Nguồn switching

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: STRV152 IC Nguồn switching;

Mã: STRV152_SIP-6;

Kiểu chân: cắm SIP-6;

Dùng cho: Vật tư máy giặt; vật tư điều hòa;

Tên hàng: STRV152 IC Nguồn switching;  Mã: STRV152_SIP-6;  Kiểu chân: cắm SIP-6;  Dùng cho: Vật tư máy giặt; vật tư điều hòa;

Tên hàng: STRV152 IC Nguồn switching;
Mã: STRV152_SIP-6;
Kiểu chân: cắm SIP-6;
Dùng cho: Vật tư máy giặt; vật tư điều hòa;

Tags: , ,