SN74HC244NSR

Tên hàng: HC244 HC244A SN74HC244NSR IC Driver; Kiểu chân: dán SOP20 5.2mm; Hãng sx: TI; Mã hàng: SN74HC244NSR; Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

HC244 HC244A SN74HC244NSR IC Driver

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: HC244 HC244A SN74HC244NSR IC Driver;

Kiểu chân: dán SOP20 5.2mm;

Hãng sx: TI;

Mã hàng: SN74HC244NSR;

Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

LÊN ĐẦU TRANG