HC244 HC244A SN74HC244NSR IC Driver

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: HC244 HC244A SN74HC244NSR IC Driver;

Kiểu chân: dán SOP20 5.2mm;

Hãng sx: TI;

Mã hàng: SN74HC244NSR;

Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

Tên hàng: HC244 HC244A SN74HC244NSR IC Driver;  Kiểu chân: dán SOP20 5.2mm;  Hãng sx: TI;  Mã hàng: SN74HC244NSR;  Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

Tên hàng: HC244 HC244A SN74HC244NSR IC Driver;
Kiểu chân: dán SOP20 5.2mm;
Hãng sx: TI;
Mã hàng: SN74HC244NSR;
Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-stateTên hàng: HC244 HC244A SN74HC244NSR IC Driver;
Kiểu chân: dán SOP20 5.2mm;
Hãng sx: TI;
Mã hàng: SN74HC244NSR;
Nội Dung: Octal buffer/line driver; 3-state

Tags: , , , ,