SN75372P

Tên hàng: SN75372P Dual Mosfet Driver; Mã: SN75372P; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: Inifineon; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

SN75372P Dual Mosfet Driver

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: SN75372P Dual Mosfet Driver;

Mã: SN75372P;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: Inifineon;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

LÊN ĐẦU TRANG