SN75372P Dual Mosfet Driver

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: SN75372P Dual Mosfet Driver;

Mã: SN75372P;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: Inifineon;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: SN75372P Dual Mosfet Driver;  Mã: SN75372P;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: Inifineon;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: SN75372P Dual Mosfet Driver;
Mã: SN75372P;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: Inifineon;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tags: , , ,