SOT-89

Tên hàng: 2SB772 B772 SOT-89 P Transistor 3A 30V; Mã: B772_SOT-89; Kiểu chân: SOT-89

2SB772 B772 SOT-89 P Transistor 3A 30V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SB772 B772 SOT-89 P Transistor 3A 30V;

Mã: B772_SOT-89;

Kiểu chân: SOT-89

LÊN ĐẦU TRANG