SOT252

Tên hàng: MJD122G MJD122T4G MJD122 TIP122 J122G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W; Mã: J122G; Kiểu chân: dán SOT-252; Thương hiệu: ON; Dùng cho: vật tư PLC; Phân nhóm: PNP Transistor;

MJD122G MJD122T4G MJD122 TIPon 8A 100V 20W

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: MJD122G MJD122T4G MJD122 TIP122 J122G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W;

Mã: J122G;

Kiểu chân: dán SOT-252;

Thương hiệu: ON;

Dùng cho: vật tư PLC;

Phân nhóm: PNP Transistor;

LÊN ĐẦU TRANG