MJD122G MJD122T4G MJD122 TIPon 8A 100V 20W

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: MJD122G MJD122T4G MJD122 TIP122 J122G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W;

Mã: J122G;

Kiểu chân: dán SOT-252;

Thương hiệu: ON;

Dùng cho: vật tư PLC;

Phân nhóm: PNP Transistor;

Tên hàng: MJD122G MJD122T4G MJD122 TIP122 J122G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W;  Mã: J122G;  Kiểu chân: dán SOT-252;  Thương hiệu: ON;  Dùng cho: vật tư PLC;  Phân nhóm: PNP Transistor;

Tên hàng: MJD122G MJD122T4G MJD122 TIP122 J122G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W;
Mã: J122G;
Kiểu chân: dán SOT-252;
Thương hiệu: ON;
Dùng cho: vật tư PLC;
Phân nhóm: PNP Transistor;Tên hàng: MJD122G MJD122T4G MJD122 TIP122 J122G SOT252 PNP Transistor Darlington 8A 100V 20W;
Mã: J122G;
Kiểu chân: dán SOT-252;
Thương hiệu: ON;
Dùng cho: vật tư PLC;
Phân nhóm: PNP Transistor;

Tags: , ,