TA_HC-49SMD_20MHz

Tên hàng: Thạch anh 4MHz HC-49SMD; Mã hàng: TA_HC-49SMD_4MHz; Kiểu chân: dán

Thạch anh 20MHz HC-49SMD

Giá: 1.500VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 20MHz HC-49SMD Mã hàng: TA_HC-49SMD_20MHz Kiểu chân: dán

LÊN ĐẦU TRANG