Thạch anh 20MHz HC-49SMD

Giá: 1.500VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 20MHz HC-49SMD

Mã hàng: TA_HC-49SMD_20MHz

Kiểu chân: dán

Thạch anh 20MHz HC-49SMD; Mã: TA_HC-49SMD_20MHz; Kiểu chân: dán

Thạch anh 20MHz HC-49SMD;
Mã: TA_HC-49SMD_20MHz;
Kiểu chân: dán

Tags: , ,