TDIP16

Tên hàng: TDIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V; Mã: TD62003AP; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: TOSHIBA;

TD62003AP DIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: TD62003AP DIP16 IC Darlington Driver 0.5A 50V;

Mã: TD62003AP;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TOSHIBA;

LÊN ĐẦU TRANG