TEA2025B

Tên hàng: TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2x2.3W 3-12V; Mã: TEA2025B; Kiểu chân: cắm DIP-16; Hãng sx: ST;

TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2×2.3W 3-12V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2×2.3W 3-12V;

Mã: TEA2025B;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: ST;