TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2×2.3W 3-12V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2×2.3W 3-12V;

Mã: TEA2025B;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: ST;

Tên hàng: TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2x2.3W 3-12V;  Mã: TEA2025B;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: ST;

Tên hàng: TEA2025 TEA2025B YG2025 IC amply audio 2×2.3W 3-12V;
Mã: TEA2025B;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: ST;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG