TIP41C_TO220

Tên hàng: TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V; Mã: TIP41C_TO220; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220;

TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V;

Mã: TIP41C_TO220;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220;

LÊN ĐẦU TRANG