TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V;

Mã: TIP41C_TO220;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V;  Mã: TIP41C_TO220;  Hãng sx: Faichild;  Kiểu chân: cắm TO-220;

Tên hàng: TIP41C TIP41 TO220 TIP41C NPN TRANSISTOR 6A 100V;
Mã: TIP41C_TO220;
Hãng sx: Faichild;
Kiểu chân: cắm TO-220;

Tags: , , ,