TIP42C

Tên hàng: TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE; Mã: TIP42C; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: Faichild;

TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE;

Mã: TIP42C;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: Faichild;

LÊN ĐẦU TRANG