TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE;

Mã: TIP42C;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: Faichild;

Tên hàng: TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE;  Mã: TIP42C;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: Faichild;

Tên hàng: TIP42C TIP42 TO220 PNP TRASISTOR 6A 100V BCE;
Mã: TIP42C;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: Faichild;

Tags: , , ,